Jobprospects

Jobprospects geeft een actueel overzicht van vacatures in de een aantal specifieke werkvelden. Deze website is opgezet om makkelijk per studierichting te kunnen zien welke carrièreperspectieven er zijn binnen bepaalde studierichtingen. Veel van de cijfers die beschikbaar zijn geven namelijk een indruk van de baankansen binnen sectoren op basis van historische gegevens en dat is niet het volledige beeld. Door over de periode van een jaar inzichtelijk te maken waar in Nederland, bij welke bedrijven en hoeveel vacatures open staan proberen we deze gegevens transparant te maken en een vollediger beeld te schetsen.

Je kunt de data filteren per stad, per werkgever, per baantype en per maand waardoor je zelf nog verder kunt inzoomen op voor jou revelante gegevens. Je kunt echter niet direct solliciteren via jobprospects.nl omdat we geen commercieel belang hebben. Het gaat ons puur om het bieden van transparantie op de markt voor bepaalde beroepsgebieden.

De beroepsvelden waarvoor we gegevens beschikbaar hebben zijn:

Jobprospects is een initiatief van Tilburg University in samenwerking met Future500 B.V. ter bevordering van een transparant beeld van de huidige carrièremogelijkheden binnen haar studierichtingen.